ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА 2023/2024 година

Уважаеми родители,

Откриването на учебната година ще протече в следния ред:

За всички деца от ПГ и ученици 1 – 7. клас :

9.00 ч. в двора на училището за тържествено откриване на учебната година, след което влизат в класните стаи.

Учениците от ПГ и 1, 2, 3, 4 и 5. клас ще влязат в  класните си стаи, като следват инструкциите на класните си ръководители при влизане и излизане от сградата на училището.

Учениците от 6 и 7. клас ще се срещнат с класните си ръководители на двора на училището и след тържествената част ще получат указания за следващия учебен ден.

Всеки клас ще намери мястото си на двора според буквата на паралелката си.

Напомняме на всички родители и гости да се съобразят с инструкциите на преподавателите и служителите на училището, като оставят необходимото пространство за учениците, за да може да протече спокойно официалното откриване на учебната година.

Класни стаи:

ИменаКласКласна стая
Таня Иванова РусиноваІ а клас106
Маргарита Ангелова КириловаІ б клас105
Росица Богданова АсеноваІ в клас104
Юлия Антонова ИвановаІ г клас103
Мирослава Милчева ПървановскаІ д клас101
Красимира Ангелова СтояноваІI а клас221
Веселка Цолова ИвановаІI б клас222
Биляна Александрова ЯкимоваІI в клас223
Христина Светлинова ХристоваІI г клас224
Емилия  Йосифова ДервишеваІI д клас225
Марияна Толева ТолеваІІI а клас321
Гергана Димитрова ГеоргиеваІІI б клас322
Росица Мирославова ГернатІІI в клас323
Виргиния Цветанова ЦоловаІІI г клас324
Иглика Гергинова ПетроваІІI д клас325
Снежина Иванова ГелеваІV а клас319
Вероника Кирилова ВисоцкаІV б клас317
Людмила Валентинова ДайскаІV в клас320
Сребра Славчева СираковаІV г клас318
Севлия  Добринова СтанковаІV д клас102
Стефка Господинова ЧалъковаV а клас226
Силвия Христова СпасоваV б клас217
Ваня Кирилова ЛиловаV в клас107
Северина Валентинова СтоеваV г клас109