Родителска среща – 20.09.23г.

Уважаеми родители,

на 20.09.2023 г. ще се проведе родителска среща за ПГ от 17.30 ч., за 1-4. клас от 18.00 ч. и за 5-7. клас от 18.30 ч. по паралелки в 34. ОУ „Стою Шишков“, както следва:

ИменаКласКласна стая 
Таня Иванова РусиноваІ а клас10618.00 ч.
Маргарита Ангелова КириловаІ б клас10518.00 ч.
Росица Богданова АсеноваІ в клас10418.00 ч.
Юлия Антонова ИвановаІ г клас10318.00 ч.
Мирослава Милчева ПървановскаІ д клас10118.00 ч.
Красимира Ангелова СтояноваІI а клас22118.00 ч.
Веселка Цолова ИвановаІI б клас22218.00 ч.
Биляна Александрова ЯкимоваІI в клас22318.00 ч.
Христина Светлинова ХристоваІI г клас22418.00 ч.
Емилия  Йосифова ДервишеваІI д клас22518.00 ч.
Марияна Толева ТолеваІІI а клас32118.00 ч.
Гергана Димитрова ГеоргиеваІІI б клас32218.00 ч.
Росица Мирославова ГернатІІI в клас32318.00 ч.
Виргиния Цветанова ЦоловаІІI г клас32418.00 ч.
Иглика Гергинова ПетроваІІI д клас32518.00 ч.
Снежина Иванова ГелеваІV а клас31918.00 ч.
Вероника Кирилова ВисоцкаІV б клас31718.00 ч.
Людмила Валентинова ДайскаІV в клас32018.00 ч.
Сребра Славчева СираковаІV г клас31818.00 ч.
Севлия  Добринова СтанковаІV д клас10218.00 ч.
Стефка Господинова ЧалъковаV а клас22618.30 ч.
Силвия Христова СпасоваV б клас21718.30 ч.
Ваня Кирилова ЛиловаV в клас10718.30 ч.
Северина Валентинова СтоеваV г клас10918.30 ч.
Виолета Димитрова ДобреваVI а клас21918.30 ч.
Мая Ангелова ДимитроваVI б клас22018.30 ч.
Михаела Стойчева ГеоргиеваVI в клас22818.30 ч.
Румяна Павлова ПавловаVI г клас11118.30 ч.
Румяна Кирилова ВиденоваVI д клас32618.30 ч.
Мирослава Крумова ХаджиеваVІI а клас33118.30 ч.
Петя Живкова АндрееваVІI б клас21818.30 ч.
Николай Станимиров РадевVІI в клас33018.30 ч.
Силвена Иванова ЧорбаджийскаVІI г клас22718.30 ч.
Цветелина Величкова ИлиеваПГ 5 годишни11717.30ч.
Ивелина Гошева МаноловаПГ 6  годишни11817.30ч.