От големи за малки

На 30.11.2023 г. в 34. ОУ „Стою Шишков“ се проведе финалният етап на инициативата „От големи за малки“, която е част от дейностите, заложени в Годишния план на училището и в Плана за работа по Механизъм за противодействие на тормоза и насилието между учениците в училище. 17 екипа с ученици от III до VII клас, разпределени по класове и паралелки, в продължение на месец с подкрепата на психолога на 34. ОУ „Стою Шишков“ и със съдействието на Ученическия съвет и на част от педагогическите специалисти подготвяха свои авторски материали като кратки пиеси, викторини, сцени, пресъздаващи реални ситуации, постери и плакати на тема „Не на агресията в училище!“. Финалният етап на инициативата се проведе в часа на класа, като по-големи ученици посетиха паралелки, в които учениците са по-малки от тях, и им представиха своите виждания за противодействие на агресията и тормоза, за възпитание в толерантност и емпатия.

Браво, деца! Гордеем се, че сте наши ученици!