Представителна изява на Клуба за занимания по интереси „Млад художник“ на 34. ОУ „Стою Шишков“

На 15.12.2023 г. Клубът за занимания по интереси „Млад художник“ на 34. ОУ „Стою Шишков“ участва в Общинския Коледен арт конкурс за музика и изобразително изкуство, организиран от 142. ОУ „Веселин Ханчев“. Нашите млади художници сформираха няколко отбора и демонстрирайки талант и умения за екипна работа, се окичиха със следните високи отличия: Първо място за отбор VII клас и Първо място за отбор VI клас, Второ място за отбор VII клас и Трето място за отбор VI клас.