Родителска среща

Уважаеми родители,

на 10.01.2024 г., сряда, в сградата на 34. ОУ „Стою Шишков“ ще се проведе родителска среща с начален час:

– 17:00 часа за родители на деца в подготвителните групи;

– 17:30 часа за родители на ученици в начален етап;

– 18:00 часа за родители на ученици в прогимназиален етап.

Срещите ще се проведат в класните стаи.

От ръководството

Класни стаи по паралелки в 34. ОУ „Стою Шишков“ за учебната 2023/2024 г.:

ИменаКласКласна стая
Таня Иванова РусиноваІ а клас106
Маргарита Ангелова КириловаІ б клас105
Росица Богданова АсеноваІ в клас104
Юлия Антонова ИвановаІ г клас103
Мирослава Милчева ПървановскаІ д клас101
Красимира Ангелова СтояноваІI а клас221
Веселка Цолова ИвановаІI б клас222
Биляна Александрова ЯкимоваІI в клас223
Христина Светлинова ХристоваІI г клас224
Емилия  Йосифова ДервишеваІI д клас225
Марияна Толева ТолеваІІI а клас321
Гергана Димитрова ГеоргиеваІІI б клас322
Росица Мирославова ГернатІІI в клас323
Виргиния Цветанова ЦоловаІІI г клас324
Иглика Гергинова ПетроваІІI д клас325
Снежина Иванова ГелеваІV а клас319
Вероника Кирилова ВисоцкаІV б клас317
Людмила Валентинова ДайскаІV в клас320
Сребра Славчева СираковаІV г клас318
Севлия  Добринова СтанковаІV д клас102
Стефка Господинова ЧалъковаV а клас226
Силвия Христова СпасоваV б клас217
Ваня Кирилова ЛиловаV в клас107
Северина Валентинова СтоеваV г клас109
Виолета Димитрова ДобреваVI а клас219
Мая Ангелова ДимитроваVI б клас220
Михаела Стойчева ГеоргиеваVI в клас228
Румяна Павлова ПавловаVI г клас111
Румяна Кирилова ВиденоваVI д клас326
Мирослава Крумова ХаджиеваVІI а клас327
Петя Живкова АндрееваVІI б клас218
Николай Станимиров РадевVІI в клас330
Силвена Иванова ЧорбаджийскаVІI г клас227
Цветелина Величкова ИлиеваПГ 5 год.117
Ивелина Гошева МаноловаПГ 6  год.118