МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ЧИСЛОТО π В 34.ОУ „СТОЮ ШИШКОВ“

На 14.03.2024 г. в 34. ОУ „Стою Шишкoв“ за първи път отбелязахме Международния ден на числото π. Катерина Томова от VIа клас и Дария Петкова от VIв клас умело представиха пред любознателната аудитория интересни факти, свързани с числото π, като например: Кога и от кого за първи път е отбелязан денят на числото π? Защо е избрана тази дата? Колко цифри има всъщност след десетичната запетая на познатото ни 3,14 и кои са те? Как звучи числото π като мелодия?…, както и още интересна информация.

След презентацията присъстващите, ученици от V, VI и VII клас, както и ученици от начален етап, имаха възможност да участват във вълнуваща викторина, включваща въпроси, свързани с представената информация, както и занимателни задачи. А за тези от публиката, които дадоха верни отговори, имаше и награди. Събитието беше организирано и осъществено от учителите по математика в прогимназиален етап на 34.ОУ „Стою Шишков“. Благодарим на организаторите за прекрасните емоции!