Обява


за провеждане на конкурс по документи
за осъществяване на извънкласна дейност на територията
на 34. ОУ „Стою Шишков” – гр. София за учебната 2024/2025; 2025/2026 и
2026/2027 година

Обява