Представителна изява по НП „Заедно в изкуствата и спорта“ – Модул изкуства

На 25.03.2024 г. в 34.ОУ „Стою Шишков“ се проведе представителна изява на вокалните групи по НП „Заедно в изкуствата и в спорта“, Модул Изкуства, с ръководител Веселка Пенкова – старши учител по музика. От вокалната група в начален етап бяха представени народни песни със съпровод на пиано, а от учениците в прогимназиален етап – солови български и чужди поп песни. Кулминацията на събитието беше общият проект на двете групи – песента „Молитва за България“. Продължителността на изявата беше около 50 минути. Гости на събитието бяха родители, ученици и г-н Иван Нешев – заместник-директор в 34. ОУ.