10.06.2024 г. – Неучебен ден

Уважаеми родители и ученици,

Със заповед № РД09-1272/16.05.2024 г. на министъра на образованието и науката, във връзка с провеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България и избори за Народно събрание на 09.06.2024 г., 10.06.2024 г. (понеделник) е определен за неучебен ден за учениците в 34. ОУ „Стою Шишков“ поради наличие на изборни секции в сградата на училището.

От ръководството