Отлично представяне в Националната олимпиада по програмиране на Scratch и Roblox-Advance Web Cup

Представяме Ви игра-викторина, създадена в средата за програмиране Scratch от четвъртокласничката Деа Димитрова. С този проект ученичката участва и се представи отлично в Национална олимпиада по програмиране на Scratch и Roblox-Advance Web Cup за ученици от I до VII клас, организирана от фондация Advance Web Education.