История

Създаване - 34-то училище е основано преди 40 години, през 1977г. Първият директор с особени заслуги е г-жа Мария Белчева. От 1984г. учебното заведение е вече гимназия с голяма популярност в района и с високи амбиции за качествено обучение на своите възпитаници. Днес 34 е едно от водещите основни училища.

Учители и ученици - В 34-то училище "Ст. Шишков" работи сериозен екип от преподаватели опит и висока квалификация. Голяма част от учениците имат престижна реализация в България и в чужбина. Днес тук учат 650 момичета и момчета.

Традиции - Училището има утвърдени традиции и празнични дати, които отбелязва всяка година. Наред с всички значими национални празници, тук се провеждат Коледна базар, Дни на театъра и музиката, Пролетен карнавал, Рисунка на асфалта и други.

Вокална група "Три четвърти" - Вокална група "Три четвърти" е създадена през 1997г. В чест на 25 годишнина от основаването на училището беше измислено и името "Три четвърти" - като своеобразна закачка към номера на училището и размера на валса. С разнообразния си репертоар тя се включва във всички училищни и общински прояви. Всяко училищно тържество е огласено от звънливите гласчета на ентусиазираните певци.

Предучилищна група - Програмата за предучилищната група има за цел да интегрира 5-7 годишните деца към задължителната подготовка. Осъществява се връзка между целите, очакваните резултати и формите на организация в ДГ и началното училище. Програмата е насочена към: детето - бъдещ ученик с неговите психо-физически и етно-социални особености; общопсихологическа и личностна подготовка за училищно обучение.

Спорт – футбол, баскетбол, волейбол, тенис на маса.

Училището предлага добра материална база:

* Ученически стол(храната се приготвя на място) и бюфет

* Голям физкултурен салон

* Компютърна и мултимедийна зала

* Специализирани кабинети по:

- Физика

- Химия

- Биология

- География

- Музика

- Изобразително изкуство

Сигурност – В училището има осигурена охрана по време на учебните занятия, видеонаблюдение и контрол на достъпа.

Свържете се с нас