Нашето училище

34 ОУ "Стою Шишков" учебна 2016/2017 година.


ГалерияУчебен графикНашите учители

34 ОУ "Стою Шишков"

създадено през 1977 година с директор Мария Белчева. Осемдесетте години на ХХ век са години на издигане авторитета на още младото училище. Назначени са учители с доказани възможности, които стават базови учители на СУ "Св. Климент Охридски" и Департамента за усъвършенстване на учители. Между тях са Цена Иванова, Петър Тодоров, Любов Карагитлиева, Росица Колева, Цветана Михайлова и др.

Много бързо училището, носело до 1991 година името "Адалберт Антонов - Малчика" набира скорост и се превръща в едно от най-добрите в София. През 1983 година училището е преобразувано в средно общообразователно и приема ученици от целият град. Днес те радват своите учители, както със своите успехи, така и със своето признание:

  • 2 физкултурни салона.
  • 4 компютърни кабинета.
  • Столова с локално готвене.
  • Охрана на сградата.

"Ужасно е когато съдбата те посочи с пръст... и прекрасно е, когато същата тая съдба ти протегне майчина длан, каквато беше ръката на госпожа БЕЛЧЕВА и всички Вие учители мои. От всички Вас, учители мои, съм скътал в сърцето си по нещо много свидно, много мило... БЛАГОДАРЯ ВИ" - Павел Казанджиев, ученик на 34 СОУ. Бивши наши възпитаници са: Калоян Цанов учен по молекулярна биология, завършил Харвардския университет, носител на златен медал от международната олимпиада по биология в Пекин, журналистите - Иво Никодимов - БНТ1, лицето на ВВТ - Ваня Печикамъкова, артисти - Петьо Петков от "Комиците, архитекти, инженери, лекари - Явор Лозанов от болница "Шейново", адвокати, писатели - Николай Николов, учители, бизнесмени. Днес 34 е основно училище, в което работят 28 висококвалифицирани учители, строги и взискателни, но едновременно с това отнасящи се с любов и топлота към своите възпитаници. Обучават се 450 ученика от подготвителна група до осми клас. Много от учителите са автори на статии и публикации - Лилия Гинева, Вера Червенякова, Кремлина Черкезова, която ежегодно участва с доклади и презентации на национални конференции и форуми на ЕС по информатика и ИТ.

От 2001 година директор на училището е Боряна Толовска, която успя да върне възрожденския дух в училището. Училището разполага с богата материално-техническа база - 2 компютърни кабинета, мултимедйна зала, добре оборудвани кабинети по биология, химия, физика, изобразително изкуство, музика, физкултурен салон, отремонтирани класни стаи. Училището предлага разширено чуждоезиково обучение и разширено изучаване на математика и информационни технологии. Съвместно с Училищното настоятелство се провеждат традиционни коледни и майски концерти с участието на Надка и Светла Караджови - приятели на училището, екскурзии, зелени училища. Учениците активно участват в състезания, олимпиади и работа по проекти. Наши добри партьори са СУ "Климент Охридски", ЮЗУ - Благоевград, неправителствени организации и др.

40

Възраст


Години от създаването на 34 ОУ "Стою Шишков"
3930

Ученика


Брой на записаните ученици в 34 ОУ
1430

Средно образование


Учениците успешно завършили средно образование в 34 ОУ
2500

Основно


Ученици успешно завършили Основно образование в 34 ОУ

История

Патронът на училището е Стою Шишков /1865 – 1937 г./ - известен изследвач на българския фолклор, етнограф, общественик, автор на много статии за бита, културата и традициите на родопския край. В библиотеката ни се съхраняват негови ръкописи и публикации, предоставени от наследниците му.

В 34-то Основно училище работи много сериозен екип от преподаватели, възпитатели, ресурсни учители, педагози с дългогодишен опит и висока квалификация. Училището е базово към СУ „Св. Климент Охридски”. Голяма част от учениците имат след завършването си престижна реализация в България и в други страни. Днес тук учат над 600 ученици в предучилищна, начална и прогимназиална степен. Ръководството и целият колектив на училището работят и по програми за интегрирано обучение на деца със специални образователни потребности.

34-то училище „Стою Шишков” е популярно с утвърдените си традиции и празници, които се отбелязват всяка година: такива са всички исторически дати в България, както и Коледна изложба, Дни на театъра и музиката, Пролетен карнавал, „34-то търси талант”, „Рисунка върху асфалта”. Вокалната група „Три четвърти” е носител на престижни награди, а мажоретният състав винаги с изпълненията си успява да завладее публиката. Краят на учебната година приключва по традиция с тържествен концерт.

Училището ни има и мисия да подкрепя всички талантливи ученици, които постигат високи резултати на олимпиади, състезания, изпити и конкурси в различни области на знанието – математика, литература, информационни технологии, спорт, изобразително изкуство. Получените грамоти и награди са гордост за всички. През последните години в училището активно се работи и по следните проекти "Работа с талантливи ученици", проект "Успех", проект "Квалификация на учителите" и др.

Училището предоставя много добра материална база за своите възпитаници: тук има ученически стол и бюфет, голям физкултурен салон, компютърни зали, както и кабинети по български език и литература, география, биология и химия, физика, музика, изобразително изкуство, мултимедийна зала и др. Периодично се извършват ремонти в цялата сграда. В училището има осигурена охрана по време на учебните занятия.

34 ОУ „Стою Шишков” притежава неповторим дух, който всички преподаватели и ученици носят в сърцето си.

Свържете се с нас