Занимания по интереси

Занимания по интереси  в 34 ОУ „Стою Шишков“ за   учебната 2022/2023 год.  

 

по редТематична областПредлагани заниманияРъководители