Занимания по интереси

Занимания по интереси  в 34 ОУ „Стою Шишков“ за   учебната 2020/2021 год.  

 Дейността на клубовете в снимки!

  1. Състезателна математика – ръководител Силвия Спасова – Щуманова
  2. Природата и Ние – ръководител Катя Тончева
  3. Забавна математика – ръководител Виолета Добрева
  4. Забавна математика – ръководител Мая Димитрова
  5. Забавна математика – ръководител Марияна Толева
  6. Занимателна математика – Вержиния Цолова
  7. Театрална студия „Мъхмарони“ – ръководител Ваня Лилова
  8. Формация „Танцуващо сърце“ – Ръководител Сребра Сиракова
  9. Формация „Танцуващо сърце“ – Ръководител Сребра Сиракова
  10. Клуб „Творецът в мен“ – ръководител Михаела Георгиева