Занимания по интереси

Занимания по интереси  в 34. ОУ „Стою Шишков“ за учебната 2023/2024 година

по ред

Тематична област

Тематична подобласт

Предлагани занимания

Ръководители

1.        

Математика

Математическа логика

Клуб  „Забавна математика 1“ -VII клас

Петя Андреева

2.        

Математика

Математическа логика

Клуб  „Забавна математика 2“ – VII клас

Петя Андреева

3.        

Математика

Математическа логика

Клуб  „Забавна математика“ VI клас

Виолета Добрева

4.        

Математика

Математическа логика

Клуб  „Забавна математика“ V клас

Силвия Спасова

5.        

Дигитална креативност

Дигитални умения

Клуб „SMALL-програмиране“ – IVб,г,д клас

Мирослава Хаджиева

6.        

Дигитална креативност

Дигитални умения

Клуб „Цифров свят“ – III клас

Мирослава Хаджиева

7.        

Природни науки

Околна среда

Клуб „Природата и ние“ V-VI клас

Иванина Бойчева

8.        

Технологии

Хуманитарни познания

Клуб „Творецът в мен“ – VII клас

Силвена Чорбаджийска

9.        

Технологии

Хуманитарни познания

Клуб „Творческа работилница“ – VI клас

Михаела Георгиева

10.    

Изкуства и култура

Сценични и танцови изкуства

Театрална студия „Мъхмарони“ V-VII клас

Ваня Лилова

11.    

Изкуства и култура

Сценични и танцови изкуства

Формация

„Танцуващо сърце 1“ – I-II клас

Сребра Сиракова

12.    

Изкуства и култура

Сценични и танцови изкуства

Формация

„Танцуващо сърце 2“ – III-IV клас

Сребра Сиракова

13.    

Изкуства и култура

Изящни изкуства

Клуб „Млад художник“ – V-VII клас

Роза Горгиева

График на заниманията по интереси