Училищно настоятелство

Отчет на средствата за 2019г.

Отчет на средствата за 2020г.

Отчет на средствата за 2021г.

Отчет на средствата за 2022г.

Училищното настоятелство в 34. ОУ “Стою Шишков” има вече дългогодишна история и като сдружение с нестопанска цел си извоюва името на авторитетен партньор на ръководството на училището. Всички дейности на настоятелството са свързани с подобряване на условията, в които учат нашите деца, в които работят преподавателите.

В края на всяка календарна година се прави отчет за работата на Училищното настоятелство и съответно за изразходваните средства за реализиране на различните инициативи.

Членовете на настоятелството се избират от родителите по класове.

Заседанията на членовете на настоятелството са отворени за участие и на родители-нечленове. Всички предложения и идеи, които ще допринесат за подобряване на работа на училището, са добре дошли.

Заседание на Управителния съвет се провежда всеки учебен срок и при необходимост.

Славка Кунчева – председател на УН.