Предучилищна група

Уважаеми родители,

1. Прием в ПГ се извършва по Наредба.

2. Заявление за прием в подготвителна група се подава чрез информационната система за прием в детските градини и подготвителните групи в училищата https://kg.sofia.bg