Летопис за будителя Стою Шишков 1865-1937 г. 140 години от рождението на видния български книжовник от Лилия Гинева,…..

34. ОУ „Стою Шишков“ – от началото до днес

Историята на нашето училище започва в далечната 1977 г. …..

Поддържане на високо качество и ефективност на цялостния образователен процес в съответствие с изискванията на ЗПУО….

  • 34. ОУ „Стою Шишков“ запазва своя облик и традиции;
  • 34. ОУ „Стою Шишков“ функционира в едносменен…….
  • Ранно детско развитие
  • Компетентности и таланти…..
  • Март
  • Февруари…..