На тази страница можете да видите датите и заповедите за провеждане на националното външно оценяване през учебната 2021/2022година.

   1. ЗАПОВЕД