Обществен съвет

Обществен съвет

 

1.  Диана Димитрова Р-н Красно село 

2.  Йордан Вакъвчиев – родител на ученик 

3.  Моника Симеонова Миленкова – родител на ученик 

4.  Дарина Кръстева Михайлова – родител на ученик

5. Мария Писарова – родител на ученик

6.  Петя Миткова Ангелова – родител на ученик

7.  Вера Георгиева Гачева – родител на ученик

Резервни членове

1.  Панталей Благоев Панталеев – – родител на ученик