За родителите

СЪОБЩЕНИЕ
За направена ЗАСТРАХОВКА на учениците от 34 ОУ „Стою Шишков“