Контролни и класни работи

  • График на контролните   за първия учебен срок на 2022/2023 година.
  • График на класните работи за първия учебен срок на 2022/2023г