На тази страница можете да видите датите и заповедите за провеждане на националното външно оценяване през учебната 2023/2024година.

ЗАПОВЕД и график на дейностите свързани с провеждането на НВО 7.клас

Заповед и график на дейностите свързани с провеждането на изпитите за проверка на способностите
Заявление за проверка на способностите

Заявление за явяване на изпит по Чужд език – срок за подаване до 16.02.2024г.