НВО 7. клас

На тази страница можете да видите датите и заповедите за провеждане на националното външно оценяване през учебната 2023/2024година.

ГРАФИК на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от Националното външно оценяване (НВО) в VII клас през учебната 2023/2024 учебна година и на дейностите по приемане на ученици след завършено основно образование в неспециализирани училища за учебната 2024/2025 г. съгласно Наредба № 10/01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование

ЗАПОВЕД и график на дейностите свързани с провеждането на НВО 7.клас

Заповед и график на дейностите свързани с провеждането на изпитите за проверка на способностите
Заявление за проверка на способностите

Заявление за явяване на изпит по Чужд език – срок за подаване до 16.02.2024г.

Уважаеми кандидат-гимназисти, уважаеми родители, за Ваше улеснение РУО обръщат внимание върху някои основни моменти от кампанията.

Презентация