На тази страница можете да видите датите и заповедите за провеждане на националното външно оценяване през учебната 2022/2023година.

ЗАПОВЕД

График на дейност

Срокът за подаване на заявлението за проверка на способностите е ….
Заявление за проверка на способностите

Заявление за явяване на изпит по Чужд език