График за консултации

I учебен срок на учебната 2022/2023 година

ГРАФИК за провеждане на II ЧК, консултации по учебни предмети