График за консултации

II учебен срок на учебната 2023/2024 година

ГРАФИК за провеждане на II ЧК, консултации по учебни предмети 

ИменаКласII ЧККонсултациякабинет
Таня РусиноваІ аВт. 12:20-13:00Вт. 11:30-12:10106
Маргарита КириловаІ бВт. 12:20-13:00Вт. 11:30-12:10105
Росица АсеноваІ вВт. 12:20-13:00Вт. 11:30-12:10104
Юлия ИвановаІ гВт. 12:20-13:00Ср. 12:20-13:00103
Мирослава ПървановскаІ дСр. 10:40-11:20Пет. 11:30-12:10101
Красимира СтояноваІI аВт. 12:10-12:50Пон. 12:10-12:50221
Веселка ИвановаІI бВт. 12:10-12:50Пет. 12:15-12:55221
Биляна ЯкимоваІI вВт. 11:30-12:10Ср. 12:15-12:55223
Христина ХристоваІI гПон. 10:40-11:20Ср. 12:15-12:55224
Емили ДервишеваІI дВт. 11:30-12:10Пет. 12:15-12:55225
Марияна ТолеваІІI аВт. 13:00-13:40Пон. 13:00-13:40321
Гергана ГеоргиеваІІI бСр. 11:30-12:10Ср. 13:00-13:40322
Росица ГернатІІI вВт. 10:40-11:20Вт. 13:00-13:40323
Виргиния ЦоловаІІI гВт. 10:40-11:20Чет. 13:10-13:40324
Иглика ПетроваІІI дЧетв. 11:30-12:10Ср. 13:05-13:45325
Снежина ГелеваІV аВт. 08:50-09:30Пет. 12:20-13:00319
Вероника ВисоцкаІV бВт. 11:30-12:10Четв. 13:10-13:50317
Людмила ДайскаІV вЧетв. 12:25-13:05Пет. 12:20-13:00320
Сребра СираковаІV гВт. 10:40-11:20Пет. 12:20-13:00318
Севлия СтанковаІV дВт. 11:30-12:10Пет. 12:20-13:00102
Стефка ЧалъковаV а/ БЕЛВт. 09:50-10:30Четв. 14:00-14:40226
Силвия СпасоваV б/ МатВт. 10:40-11:20Пет. 13:50-14:30217
Ваня ЛиловаV в/ АЕВт. 12:20-13:00Четв. 13:50-14:30107
Северина СтоеваV г/ ГИВт. 13:45-14:25Пон. 13:45-14:25109
Виолета ДобреваVI а/ МатПон. 12:10-12:50Ср. 14:45-15:25219
Мая ДимитроваVI б/ МатВт. 09:50-10:30Ср. 13:50-14:30220
Михаела ГеоргиеваVI в/ БЕЛВт. 12:20-13:00Вт. 14:00-14:40228
Румяна ПавловаVI г/ ФВСПон. 12:10-12:50Ср. 12:10-12:50Ф.С.
Румяна ВиденоваVI д/ АЕВт. 09:50-10:30Ср. 13:50-14:30326
Мирослава ХаджиеваVІI а/ КМиИТЧетв. 08:50-09:30Вт. 14:00-14:40327
Петя АндрееваVІI б/ МатЧетв. 10:40-11:20Ср. 13:50-14:30218
Николай РадевVІI в/ КМиИТВт. 12:15-12:55Ср. 13:50-14:30328
Силвена ЧорбаджийскаVІI г/ БЕЛВт. 12:20-13:00Пет. 13:05-13:55227
Цветелина ИлиеваПГ 5Вт. 11:30-12:10Вт. 12:30-14:10117
Ивелина МанолеваПГ 6Вт. 11:30-12:10Вт. 12:30-14:10118
Антоанета КадиеваАЕСр. 14:00-14:40229
Ваня НецоваАЕВт. 13:50-14:30229
Иван НешевГИСр. 13:50-14:30331
Иванина БойчеваБЗО/ХООСПон. 13:05-13:55329
Мариана ДашковскаИЦЧетв. 13:50-14:30111
Анита ПетроваИТСр. 13:50-14:30330
Мария ИвановаТППон. 13:50-14:30110
Веселка ПенковаМузикаСр. 14:45-15:25108
Роза ГеоргиеваИИЧетв. 14:00-14:40229
Мария ИларионоваФВСЧетв. 13:45-14:25Ф.С.
Георги МариновФВСВт. 13:45-14:25Ф.С.

I учебен срок на учебната 2023/2024 година

ГРАФИК за провеждане на II ЧК, консултации по учебни предмети 

ИменаКласII ЧККонсултациякабинет
Таня РусиноваІ аВт.12:15-12:55Пет. 11:30-12:05106
Маргарита КириловаІ бВт.12:15-12:55Пет. 11:30-12:05105
Росица АсеноваІ вВт.12:15-12:55Пет. 11:30-12:05104
Юлия ИвановаІ гВт.12:15-12:55Пет. 12:30-13:05103
Мирослава ПървановскаІ дВт.12:15-12:55Пет. 11:30-12:05101
Красимира СтояноваІI аВт.12:15-12:55Пон.12:15-12:55221
Веселка ИвановаІI бВт.12:15-12:55Ср. 12:15-12:55221
Биляна ЯкимоваІI вВт.12:15-12:55Пон. 12:15-12:55223
Христина ХристоваІI гВт. 10:40-11:20Пон. 12:15-12:55224
Емили ДервишеваІI дВт. 12:15-12:55Ср. 12:15-12:55323
Марияна ТолеваІІI аВт. 12:15-12:55Пон. 13:15-13:45321
Гергана ГеоргиеваІІI бВт. 11:30-12:10Вт. 12:15-12:55322
Росица ГернатІІI вВт. 11:30-12:10Вт. 12:15-12:55323
Виргиния ЦоловаІІI гПон. 11:30-12:10Пон. 13:15-13:55324
Иглика ПетроваІІI дВт. 12:20-13:00Вт. 13:00-13:40325
Снежина ГелеваІV аВт. 12:20-13:00Пет. 13:05-13:45319
Вероника ВисоцкаІV бВт. 10:40-11:20Четв. 13:05-13:45317
Людмила ДайскаІV вВт.12:20-13:00Пон. 12:15-12:55320
Сребра СираковаІV гВт. 11:30-12:10Пет. 12:20-13:00318
Севлия СтанковаІV дВт. 12:20-13:00Пет. 12:20-13:00102
Стефка ЧалъковаV а/ БЕЛВт. 10:40-11:20Пет. 13:45-14:25226
Силвия СпасоваV б/ МатВт. 10:40-11:20Четв. 13:50-14:30217
Ваня ЛиловаV в/ АЕВт. 08:50-09:30Четв. 14:00-14:40107
Северина СтоеваV г/ ГИВт. 08:50-09:30Пон. 13:55-14:35109
Виолета ДобреваVI а/ МатВт. 10:40-11:20Пн. 14:00-14:40219
Мая ДимитроваVI б/ МатВт. 11:30-12:10Ср. 13:50-14:30220
Михаела ГеоргиеваVI в/ БЕЛВт. 11:30-12:10Пон. 14:00-14:40228
Румяна ПавловаVI г/ ФВСВт. 13:05-13:45Пон. 13:50-14:30111
Румяна ВиденоваVI д/ АЕПон. 12:20-13:00Пон. 14:00-14:40326
Мирослава ХаджиеваVІI а/ КМиИТВт. 08:50-09:30Пон. 14:00-14:40327
Петя АндрееваVІI б/ МатВт. 11:30-12:10Ср. 13:50-14:30218
Николай РадевVІI в/ КМиИТВт. 11:30-12:10Пон. 14:00-14:40328
Силвена ЧорбаджийскаVІI г/ БЕЛВт. 09:50-10:30Пон. 14:00-14:40227
Цветелина ИлиеваПГ 5Пон. 12:10-12:50Вт. 12:05-12:35117
Ивелина МанолеваПГ 6Пон. 12:15-12:50Вт. 12:15-12:55118
Антоанета КадиеваАЕЧетв. 13:50-14:30229
Ваня НецоваАЕЧетв. 13:45-14:25326
Иван НешевГИСр. 13:55-14:35331
Иванина БойчеваБЗО/ХООССр. 13:50-14:30329
Мариана ДашковскаИЦВт. 13:45-14:25111
Анита ПетроваИТВт. 13:45-14:25330
Мария ИвановаТППон. 13:50-14:30110
Веселка ПенковаМузикаСр. 13:45-14:25108
Роза ГеоргиеваИИПет. 14:00-14:40229
Мария ИларионоваФВСЧетв. 13:45-14:25ФС
Георги МариновФВСВт. 13:45-14:25ФС