На тази страница ще намерите нормативни документи, свързани с работата и развитието на 34. ОУ „Стою Шишков“, актуални за учебната 2022/2023 година: