На тази страница ще намерите нормативни документи, свързани с работата и развитието на 34. ОУ „Стою Шишков“, актуални за учебната 2021/2022 година: