Документи

На тази страница ще намерите нормативни документи, свързани с работата и развитието на 34. ОУ „Стою Шишков“, актуални за учебната 2023/2024 година: