История

34. ОУ „Стою Шишков“ – от началото до днес

Историята на нашето училище започва в далечната 1977 г., преди 46 години, когато с решение на МНП от 15.09.1977 г. се поставя началото на изграждането на 34. ОУ. Проектът на новата и модерна сградата е дело на архитект Стефка Григорова.

На 08.02.1978 г., във все още незавършената сграда, започва обучението на 3 паралелки от прогимназиален етап.

След тържественото откриване на учебната 1978/1979 година, с ентусиазма и професионализма на педагогически състав от 20 учители в прогимназиален етап, 13 учители в начален етап, 4 възпитатели и първия директор – г-жа Мария Белчева, в новопостроената сграда се обучават ученици от района.

На 06.06.1984 г., по решение на СНС, от учебната 1985/1986 година 34. ОУ се трансформира в 34. ЕСПУ „Адалберт Антонов – Малчика“ с три гимназиални паралелки, една с разширено изучаване на английски език, което го поставя в редиците на най-предпочитаните гимназии в район „Красно село“. Учебното заведение посреща учебната година с модерен компютърен кабинет, един от първите в столичните училища.

В този период, с качественото обучение на своите възпитаници, 34. училище се утвърждава като базово училище към СУ „Св. св. Климент Охридски“. С подкрепата на педагогическите специалисти от екипа, много студенти от специалностите начална педагогика, математика, физика, биология, история, музика правят първите си професионални стъпки като учители.  

През 90-те години, в условията на променящото се общество и демографския срив,  гимназиалната степен на средно образование в училището се закрива. То се преобразува в основно и приема за патрон Стою Шишков – книжовник, фолклорист, етнограф, историк, учител.

34. ОУ „Стою Шишков“ навлиза в новото хилядолетие с визията на модерна образователна институция с широк обхват на обучаваните – от подготвителни групи в предучилищна възраст до завършващи основен етап на средното образование. От 2016 г. в него ежегодно се обучават над 800 ученици, което го прави едно от най-големите основни училища в страната. Училището осигурява достъп до качествено образование, свързано с дигиталната трансформация, с акцент върху природните и математическите науки. Това го прави различно и предпочитано сред учебните заведения в район „Красно село“.

През учебната 2021 / 2022 г. 34. ОУ „Стою Шишков“ придобива статут на Иновативно училище с решение на Министерски съвет.

Квалифицирани и мотивирани педагогически специалисти създават отлична научна подготовка на учениците по актуални учебни планове и разнообразни допълнителни форми за извънкласна подготовка като математически школи, вокална група за забавна и естрадна песен „Трите четвъртинки“, вокална група за изпълнение на народни песни, спортни занимания по футбол, волейбол, баскетбол, групи за занимания по интереси, театрално студио „Мъхмарони“.

С помощта на екип от висококвалифицирани педагогически специалисти, учениците успешно се справят на приемни изпити и изпити от национално външно оценяване, състезания и олимпиади, работят съвместно по национални програми и проекти.

Материално-техническата база е богата и модернизирана, има оборудвани кабинети по основните учебни предмети, както и обновени голям и малък физкултурни салони.

През годините в 34.ОУ са създадени различни традиционни дейности, възпитаващи училищната общност в основни национални добродетели и дух : Празник на хорото, Седмици на патрона – етнограф и фолклорист, Тържествен майски концерт, благотворителни изложби и базари, отбелязване на всички национални празници.

От учебната 2022/2023 година, по идея на настоящия директор на училището, г-жа Цеца Тонева, е написан и композиран „Химн на 34. ОУ“, изпълнен за първи път на училищния концерт за патронния празник.

Училищното настоятелство и Общественият съвет са партньори в инициативите на екипа на 34. ОУ „Стою Шишков“. Техните съвместна усилия и стремежи са подчинени на Стратегията за развитие на училището от 2021 до 2025 учебна година.

34. ОУ „Стою Шишков“ уверено върви по своя път на едно модерно, иновативно училище, което да отговаря на предизвикателствата на новото време.