Прием 1 клас 2023 -2024 уч. г.

Уважаеми родители,

1. Прием в 1клас се извършва по Наредба.

2. Заявление за прием в 1 клас се подава чрез Информационна система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи и първи клас в училищата https://kg.sofia.bg

3. График на дейности за прием в първи клас 2023/2024 г.