15/09/2017

Родителска среща

Родителска среща на 20.09.2017г. 18:00 ч. – Предучилищна група; 18:00 ч. – 1 – 4 клас;  18:30 ч. – 5 – 7 клас;
15/09/2017

На добър час!

На добър час, скъпи ученици, учители и родители! Нека тази учебна година бъде успешна, вдъхновена и щастлива за всички! Директор: Цеца Тонева
14/09/2017

Списък на новопритите ученици

Новоприети ученици
13/09/2017

Класни ръководители

Списък на класните ръководители