29/06/2020

Урок по химия в 7Б клас

Урокът е проведен съвместно с учениците Виктор Евстатиев и Виктор Станчев. Темата е „Солна киселина и Натриева основа“.
02/06/2020

Поздрав на децата от ПГ5 към учениците и учителите на 34 ОУ

01/06/2020

Класиране 1 клас

Списък с приетите на I класиране ученици може да видите в Меню „Прием“ – Първи клас – Бутон Класиране
01/06/2020

Концерт на 34 ОУ