27/08/2020

Разпределение по паралелки на учениците от 1 клас и ПГ за учебната 2020/2021г.

Файлът с разпределението по паралелки в 1 клас е качен в секция „ПРИЕМ“ – „ПЪРВИ КЛАС“ – бутон „Записани 1.ВИ клас“Файлът с приетите в ПГ5 и […]
27/08/2020

Родителски срещи за 1 клас, ПГ и за родители на ученици от Vв клас, които през учебната 2020/2021 година ще бъдат в VIклас

Уважаеми родители, Във връзка с началото на учебната година, Ви уведомяваме, че на 02.09.2020 г. в 34. ОУ „Стою Шишков“ ще се проведат родителски срещи, както […]