18/02/2021

Олимпиада по БЕЛ

Резултати от олимпиадата по БЕЛ – общински кръг.
06/02/2021

Олимпиада физика

Резултати от общинския кръг на олимпиадата по физика.
06/02/2021

Олимпиада по биология

Резултати на явилите се на олимпиадата по биология на общинския кръг.
06/02/2021

Олимпиада по Химия

Резултати на явилите се на общинския кръг на олимпиадата по химия и класирани за областния кръг.