29/03/2021

Важно за прием 1 клас учебната 2021/2022г.

Система за централизирано електронно класиране за прием на ученици в първи клас в общинските училища и График на дейностите за учебната 2021/2022 година и ЛИНК от […]
21/03/2021

Преминаване към обучение в електронна среда.

Заповед на Директора за преминаване към обучение в електронна среда.