19/07/2021

Родителска среща 1 клас

Родителска среща за ПГ и ПЪРВИ клас ще се проведе на 09.09.2021 г. от 18.00 ч.  Списъците на учениците по паралелки ще бъдат качени на сайта […]