15/09/2021

Родителска среща

На 20.09.2021г. и 21.09.2021г. ще се проведе родителска среща по паралелки съгласно приложения график.
10/09/2021

Откриване на учебната 2021/2022г.

Уважаеми родители,Откриването на учебната година ще протече в следния ред:
03/09/2021

Списък по паралелки 1 клас

Разпределение на учениците записани в 1 клас учебната 2021/2022г.
02/09/2021

Помагала за учебната 2021/2022г.

Списък на необходимите помагала