09/11/2021

Присъствен учебен процес

1.Заповед -организация за тестване2.Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидимична обстановка в училищата Декларации за съгласие за тестване на ученици с бързи неинвазивни […]