30/03/2023

Ние вече сме грамотни!

Тържествата на първи клас с класни ръководители:1А – Красимира Стоянова; 1Б – Веселка Иванова; 1В – Биляна Якимова; 1Г – Христина Христова; 1Д – Емилия Дервишева;
30/03/2023

Наша гордост в математиката!

Александар Шуманов- 3 място, 1. в клас, Математика без граници
23/03/2023

Прием I и V клас за учебната 2023-2024 г.

План-прием I и V клас за учебната 2023-2024 г.
21/03/2023

Родителски срещи на 28.03.2023г.

за децата от подготвителните групи от 17.30 ч. до 18.00 ч. за учениците от I клас и II клас от 18.00 ч до 19.00 ч.за учениците от […]