10/07/2019

Клуб „Мъхмарони“

Виж Галерия! На 21. 06. 2019 г. във фоайето на втория етаж на 34 ОУ беше представена пиесата „Объркана история… заради откраднатите приказки на един панаир“, […]
20/06/2019

Обява

ОБЯВЯВАМ : Процедура за набиране на предложения и избор на заявител по Схема „Училищен плод” и по Схема „Училищно мляко”, аа нуждите на 34. ОУ „Стою […]
28/05/2019

Благодарствено писмо!

Национална федерация Българско Кемпо – БУЛКЕМПО Изключетелни постижения на Деляна Димитрова Костова – IV Г клас Деница Димитрова Костова – VI Б клас
28/05/2019

Концерт „34 търси таланти“

Концерта ще се състои на 29.05.2019г. в двора на училището. Уважаеми родители и ученици, заповядайте на ежегодния концерт „34то училище търси таланти“, от 17:00 часа в […]