4 октомври, 2017

Общо събрание на училищното настоятелство на 06.11.2017 г. – понеделник от 18,00 часа

П О К А Н А ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО НА 34-ТО ОУ „СТОЮ ШИШКОВ“, ГР. СОФИЯ      
15 септември, 2017

Родителска среща

Родителска среща на 20.09.2017г. 18:00 ч. – Предучилищна група; 18:00 ч. – 1 – 4 клас;  18:30 ч. – 5 – 7 клас;
15 септември, 2017

На добър час!

На добър час, скъпи ученици, учители и родители! Нека тази учебна година бъде успешна, вдъхновена и щастлива за всички! Директор: Цеца Тонева
14 септември, 2017

Списък на новопритите ученици

Новоприети ученици