11/05/2023

Празник на хорото в 34. ОУ

11.05.2023 г. празник на хорото!
06/05/2023

Кампания „Екоклас“

Събиране на отпадъци от опаковки – класиране 1 Място – 2 В клас – 79,200 кг. 2. Място – 2 Д клас – 74,400 кг. 3. […]
30/03/2023

Ние вече сме грамотни!

Тържествата на първи клас с класни ръководители:1А – Красимира Стоянова; 1Б – Веселка Иванова; 1В – Биляна Якимова; 1Г – Христина Христова; 1Д – Емилия Дервишева;
30/03/2023

Наша гордост в математиката!

Александар Шуманов- 3 място, 1. в клас, Математика без граници