Официални празници и ваканции

Ваканции и неучебни дни за учебната 2020/2021 година

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2020/2021 година:

30.10.2020 г. – 01.11.2020 г. вкл. – есенна
24.12.2020 г. – 03.01.2021 г. вкл. – коледна
03.02.2021 г.  – 03.02.2021г.  вкл. – междусрочна
03.04.2021 г. – 11.04.2021 г. вкл. – пролетна за I – XI клас
08.04.2021 г. – 11.04.2021 г. вкл. – пролетна за XII клас

Неучебни дни:

19.05.2021 г. – Държавен зрелостен изпит (ДЗИ) по български език и литература
21.05.2021 г. – втори ДЗИ
25.05.2021г. –  Неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейци
16.06.2021 г. – НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас
18.06.2021 г. – НВО по математика в края на VII и на Х клас

Начало на втория учебен срок на учебната 2019/2020 година:

04.02.2021 г. – I – XII клас

Край на втория учебен срок на учебната 2019/2020 година:

14.05.2021г. – XII клас (13 учебни седмици)
31.05.2021г. (07.06.2021г.)  – I – III клас (14 учебни седмици+ 1  седмица з проектни дейности)
14.06.2021 г. – IV – VІ клас (16 учебни седмици)
30.06.2021 г. – V – VІ клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
30.06.2021 г. – VII – ХІ клас (18 учебни седмици)