Национални програми

  1. „ЗАЕДНО В ГРИЖАТА ЗА УЧЕНИКА“
    • Модул 2 – „Осигуряване на условия за екипна работа на учителите от началния етап с детски учители и с учители по учебни предмети от прогимназиалния етап“
  2. „ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА“
    • Модул „Културните институции, като образователна среда“
  3. „КЛАСНА СТАЯ НА ОТКРИТО“