Представителна изява на театралната студия на 34. ОУ „Стою Шишков“ по НП „Заедно в изкуствата и в спорта“, модул „Изкуства“

На 13.12.2023 г. в 34. ОУ „Стою Шишков“ се проведе представителна изява на театралната студия на нашето училище, включена в НП „Заедно в изкуствата и в спорта“, модул „Изкуства“, с ръководител г-жа Ваня Лилова. Нашите малки актьори представиха пред гостите си – ученици и учители от 16. ОУ „Райко Жинзифов“,  своята коледна приказка „Сънят на Снежко“.