Урокът е проведен съвместно с учениците Виктор Евстатиев и Виктор Станчев. Темата е “Солна киселина и Натриева основа”.

Comments are closed.