Състезателна математика

Школa към  34. ОУ „Стою Шишков“

Желаещите за участие се записват:
чрез онлайн формуляр, в срок до 19:00ч. на 14.10.2021 г,.като попълнят линк