Седмица на приятелството

Уважаеми родители, на 21.04.2022г. стартира инициативата Седмица на приятелството. Планираните дейности са насочени към противопоставяне на агресията и тормоза в училище. Информация за проведените събития ще бъде качвана периодично на сайта.