Откриване на учебната година

Учебни смени – I срок
05/09/2022
Организация на обучението в подготвителните групи в 34.ОУ
12/09/2022

Откриване на учебната година

Comments are closed.