Организация на обучението в подготвителните групи в 34.ОУ