Отворени врати за 1клас и ПГ

Учебна 2023 -2024 г.
За 1.клас
25.04.2023 г. от 08.00 ч. до 08.40 ч. ще можете да се запознаете с бъдещите класни
ръководители на първи клас, а от 08.40 ч. до 09.30 ч. ще можете да разгледате и училището.
За ПГ
25.04.2023 г. от 13.30 ч. до 14.30 ч. ще можете да се срещнете с преподавателите на
децата в ПГ и да разгледате училището.