Кампания „Екоклас“

Събиране на отпадъци от опаковки – класиране

1 Място – 2 В клас – 79,200 кг.

2. Място – 2 Д клас – 74,400 кг.

3. Място – 4 Г клас – 72,400 кг