Спортен фестивал „Да играем и спортуваме“
13/10/2023
Клуб за хора и народни танци
26/10/2023

Съобщение

Уважаеми родители,

Напомняме Ви, че официалният канал за изпращане на информация от 34. ОУ „Стою Шишков“ към родителите е платформата НЕИСПУО в частта ѝ електронен дневник.

Comments are closed.