Съобщение

Уважаеми родители,

Напомняме Ви, че официалният канал за изпращане на информация от 34. ОУ „Стою Шишков“ към родителите е платформата НЕИСПУО в частта ѝ електронен дневник.