Проекти по Физика и астрономия

Учениците от седмите класове на 34 ОУ „Стою Шишков“ – град София представиха своите проекти по физика и астрономия в края на учебната 2023/2024 година. Изтичащата учебна година беше много успешна за учениците на г-н Веселин Танчев, преподавател по физика и астрономия.

„За нашите седмокласници, които изучават физика и астрономия за първа година е много интересна наука, но тъй като за тях това е началото в нейното изучаване, за мен е важно още от сега да събудя техния интерес и да ги мотивирам за изучаването на физичните явления, закони и основни принципи. За да се случи всичко това, е много важно не само работата в часовете и изучаването на теорията, но най- вече тяхната практическа работа. Учителят Веселин Танчев разказа за проектната дейност в часовете по физика и астрономия.“

Работата по проект е елемент от методиката, която учителя използва в часовете по физика години в неговата преподавателска дейност.

При изработване на проектите седмокласниците са проявили инициативност и предприемчивост, придобили са и умения да общуват и работят в екип.