8 август, 2019

Благодарствено писмо

Сдружението на българските начални учителиизказва благодарност за показаните отлични знанияот учениците от начален етап в състезанията през учебната 2018 – 2019г.https://34ou.org/wp-content/uploads/2019/08/34бл.-писмо.pdf
10 юли, 2019

Клуб “Мъхмарони”

Виж Галерия! На 21. 06. 2019 г. във фоайето на втория етаж на 34 ОУ беше представена пиесата „Объркана история… заради откраднатите приказки на един панаир“, […]
20 юни, 2019

Обява

ОБЯВЯВАМ : Процедура за набиране на предложения и избор на заявител по Схема „Училищен плод” и по Схема „Училищно мляко”, аа нуждите на 34. ОУ „Стою […]
28 май, 2019

Благодарствено писмо!

Национална федерация Българско Кемпо – БУЛКЕМПО Изключетелни постижения на Деляна Димитрова Костова – IV Г клас Деница Димитрова Костова – VI Б клас